Ansatte

Bekkeblom

Gry Simonsen Amdal

Stilling: Pedagogisk leder
415 10 218
gry@poppellunden.no

Lillian Mølnivk Hansen

Stilling: Pedagogisk leder

May Nordberg Gulstad

Stilling: Fagarbeider

Sigrid Feragen Romunstad

Stilling: Annet

Hege Saltnes Olsen

Stilling: Fagarbeider

Ludde

Trude Reppen

Stilling: Pedagogisk leder
958 51 740
trude@poppellunden.no

Rebekka Landsem

Stilling: Fagarbeider

Hege Anita Holmli

Stilling: Fagarbeider

Kari Anne Sende Austad

Stilling: Assisterende styrer
416 07 886
kari@poppellunden.no

Skogstjerna

Gitte Thorsen Aalberg

Stilling: Assistent

Lillian Mølnivk Hansen

Stilling: Pedagogisk leder

Marit Rein Dybvad

Stilling: Fagarbeider

Sigrid Feragen Romunstad

Stilling: Annet

Marita Dahl

Stilling: Førskolelærer
marita@poppellunden.no

Tassen

Nina Hjelde

Stilling: Pedagogisk leder
952 81 770
nina@poppellunden.no

May Britt Thomsen

Stilling: Førskolelærer
479 40 950
mayb@poppellunden.no

Bosmat Chetrit Grøttheim

Stilling: Fagarbeider

Andre ansatte

Mari Hanne Kristin Ringseth

Stilling: Daglig leder
932 02 179
mari@poppellunden.no