SKOGSTJERNA

Skogstjerne, flerårig urt i nøkleblomfamilien. 5–20 cm høy, med ugrenet, spinkel stengel med små skjellaktige blad og en krans med større blad. En enkelt eller et par toppstilte blomster med sju hvite kronblad. Vanlig i skogen og på fjellet opptil 1500–1600 moh.

Skogstjerna er ei avdeling for barn i alderen 3-6 år. Barnehageåret 2020/21 er det 24 barn på avdelingen. Ni av disse barna (født 2017) er ei ega gruppa på kjøkkenet.