VELKOMMEN TIL POPPELLUNDEN BARNEHAGE

Poppellunden Barnehage er en privat barnehage med fire avdelinger fordelt på barn i alderen 0-6 år. Den har en unik beliggenhet med skog og sjø i sine nære omgivelser. Det gir rom og muligheter for mange fine naturopplevelser. Barnehagen ligger nært sentrum, noe som gjør at den er tilgjengelig for alle.

Poppellunden barnehage drives som en stiftelse av tjenestemannsorganisasjoner ved Statens Hus. Barnhagen flyttet inn i nye lokaler i 2006. Tidligere het den Tranabakkan barnehage og holdt til i en gammel herskapsbolig eid av forsvaret i sin tid. Navnet Poppellund barnehage kommer nå av at barnehagen ligger nære en del poppel tre (poppel-lund). Beliggenehten er i det gamle Steinkjer sannan sitt område.

Vår visjon er at barna som går i Poppellunden barnehage skal få en god start på livet. Poppelltreet er symbolet på vårt arbeid i barnehagen. Røttene symboliserer grunnlaget i vårt arbeid, det vil si de 7 fagområdene i Rammeplan for barnehager. Vi legger vekt på at barna skal få oppleve allsidighet som danner grunnlaget for god og sunn utvikling. De skal møte positive voksne som vil gjøre sitt beste for at barna skal få en god start på livet. Alt dette er med på å danne vårt pedagogiske grunnsyn. De fallende lekende bladene er symbol på barna som er innom oss i en periode og slipper når tiden er inne.

Vi har tre måltider hver dag, barna har med matpakke til frokost. Barnehagen serverer lunsj og fruktmåltid.