FORELDREBETALING

Poppellunden barnehage følger kommunale satser for foreldrebetaling

Heltidsplass:

Fom 01.01.2023 - 100% plass: kr 3000 pr mnd

Tilegg for deltidsplass: kr 110 pr mnd

Det tas forbehold om endring i disse satsene ved endring av Storingets makssatser for barnehage.

 

Satser for kost:

Kr 360 pr mnd

Barna får melk, smøremåltid til lunsj, et enkelt måltid og frukt ca kl 14. En gang iblant serveres varmmat.

 

Søskenmoderasjon:

30% for barn nr to.

Gratis barnehageplass fom barn nr 3.

 

For informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen

https://www.steinkjer.kommune.no/moderasjoner-i-barnehage.468810.no.html