FORELDREBETALING

Poppellunden barnehage følger kommunale satser for foreldrebetaling

Heltidsplass:

Fom 01.01.2021 - 100% plass: kr 3230 pr mnd

Tilegg for deltidsplass: kr 100 pr mnd

Det tas forbehold om endring i disse satsene ved endring av Storingets makssatser for barnehage.

 

Satser for kost:

Kr 300 pr mnd

Barna får melk, frukt og smøremåltid til lunsj. Ca to ganger i måneden serveres varmmat.

 

Søskenmoderasjon:

30% for barn nr to, og 50% modereasjon for øvrige barn.

 

For informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen

https://www.steinkjer.kommune.no/moderasjoner-i-barnehage.468810.no.html