VIRKSOMHETS- OG ÅRSPLAN

Virksomhets- og årsplan er utarbeidet fra tidligere erfaringer tilbakemeldinger som er gitt i barnehagen.

Virksomhetsplan og årsplanen er viktig arbeidsverktøy som tar utgangspunkt i Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 

Virksomhetsplanen beskriver det som er tilnærmet fast hvert år, mens årsplanen beskriver det som er spesifikt for det enkelte barnehageåret.

Årsplanen går fra oktober inneværende barnehageår til oktober neste barnehageår.

For tilgang til virksomhets- og årsplan, ta kontakt med barnehagen.