LOV OM BARNEHAGER (BARNEHAGELOVEN)

Barnehageloven regulerer barnehagene i Norge. Loven gjelder for både private og offentlige barnehager.