BARNEHAGEPLASS

Søknadsfrist til hovedopptak er 1.mars. Nye søkere er velkommen til å komme på besøk og se barnehagen vår torsdag 15. februar kl 17.00-18.00. Ønskes annet tidspunkt, ta kontakt med Mari på tlf 93202179 eller mail mari@poppellunden.no.

Søknad om barnehageplass gjøres elektronisk via Steinkjer kommune.

Søk barnehageplass - Steinkjer kommune

 

Søkere som mener de har fortrinn ved opptak i Poppellunden barnehage - barn av ansatte ved Statens Hus i Steinkjer, bes ta direkte kontakt med barnehagen.

 

Velkommen som søker hos oss!

-En god start på livet!