HOVEDOPPTAK

Søknadsfrist til hovedopptak er 1.mars.

Søknad om barnehageplass gjøres elektronisk via Steinkjer kommune.

Søk barnehageplass - Steinkjer kommune

 

Søkere som mener de har fortrinn ved opptak i Poppellunden barnehage - barn av ansatte ved Statens Hus i Steinkjer, bes ta direkte kontakt med barnehagen.

 

Velkommen som søker hos oss!

-En god start på livet!