UTBEDRING AV UTEOMRÅDET

Sommeren 2023 ble det gjort en stor utbedring av uteområdet i Poppellunden barnehage.

Alle fallunderlag ble skiftet ut. Det ble lagt dekke over hele stor haugen. Det ble investert i et nytt huskestativ, to små hus, båt og en ny sndkasse. Det ble også flyttet på noen av de eksisterende lekeapparatene.